Vakgericht wants you!

Do you want to train or play at a student korfball club?
Join us at a training! More info here.

De Activiteitencommissie zorgt ervoor dat er naast korfbal een aantal gezellige activiteiten georganiseerd worden. Elke maand wordt er een activiteit en een borrel georganiseerd. De activiteiten verschillen: soms zijn het kleine activiteiten zoals een spelletjesavond en lasergamen. Het kunnen ook grote activiteiten zijn zoals de Batavierenrace en het Verenigingsweekend. Naast een aantal vaste activiteiten zoals het nieuwjaarsdiner, de batavierenrace en het verenigingsweekend is de commissie in principe vrij om zelf te bepalen welke activiteiten er allemaal georganiseerd worden! 

Verder wordt er jaarlijks de Flako georganiseerd door de Vletko. Tijdens dit toernooi kunnen huisgenoten, flatgenoten, vrienden en andere ge├»nteresseerden in toernooiverband kennis maken met korfbal. Door middel van dit toernooi verwerft Vakgericht ook nog eens naamsbekendheid. Voorafgaand is er de mogelijkheid met de andere deelnemers een hapje te eten en het toernooi is altijd heel gezellig. De FlaKo vindt altijd begin juni plaats. 

Elke studenten korfbalvereniging in Nederland heeft zijn eigen toernooi. De Vletko organiseert ons toernooi: het Vakgericht Enschede Toernooi (VET). Dit toernooi vindt plaats in een van de eerste weekenden van juli. Op zaterdag zal er worden afgetrapt met een barbecue, gevolgd door een spetterend themafeest in de Vestingbar. Vervolgens zal er op zondag een beachkorfbaltoernooi worden gespeeld.

 

The Activities Committee ensures that, in addition to korfball, a number of fun activities are organised. Every month an activity and a drink are organised. The activities differ: sometimes they are small activities like a game night and laser gaming. They can also be big activities like the Batavierenrace and the Verenigingsweekend. Besides a number of fixed activities such as the New Year dinner, the Batavierenrace and the club weekend, the committee is free to decide which activities to organise!

Furthermore, the Flako is organised by the Vletko every year. During this tournament roommates, flatmates, friends and other interested people can get acquainted with korfball in a tournament context. By means of this tournament, Vakgericht also gains name recognition. Beforehand, there is the possibility to have a bite to eat with the other participants and the tournament is always very sociable. The FlaKo always takes place at the beginning of June.

Every student korfball club in the Netherlands has its own tournament. The Vletko organises our tournament: the Vakgericht Enschede Tournament (VET). This tournament takes place in one of the first weekends of July. On Saturday there will be a barbecue, followed by a spectacular theme party in the Vestingbar. Then, on Sunday, a beach korfball tournament will be played.

Agenda

%MCEPASTEBIN%

Social Media

Instagram - WikiWoordenboek     Facebook toegang intrekken voor apps en diensten - appletips