Vakgericht wants you!

Do you want to train or play at a student korfball club?
Join us at a training! More info here.

De Activiteitencommissie zorgt ervoor dat er naast korfbal een aantal gezellige activiteiten georganiseerd worden. Elke maand wordt er een activiteit en een borrel georganiseerd. De activiteiten verschillen: soms zijn het kleine activiteiten zoals een spelletjesavond en lasergamen. Het kunnen ook grote activiteiten zijn zoals de Batavierenrace en het Verenigingsweekend. Naast een aantal vaste activiteiten is de commissie in principe vrij om zelf te bepalen welke activiteiten er allemaal georganiseerd worden. De activiteitencommissie (Actie) probeert zoveel mogelijk leden enthousiast te maken om deze activiteiten te bezoeken! Lijkt het je leuk om mee te helpen met het organiseren, stuur dan een mailtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.!

 

The Activities Committee ensures that, in addition to korfball, a number of fun activities are organised. Every month an activity and a drink are organised. The activities differ: sometimes they are small activities like a game night and laser gaming. They can also be big activities like the Batavierenrace and "het Verenigingsweekend". Apart from a number of fixed activities, the committee is free to decide which activities they want to organise. The activities committee (Actie) tries to make as many members as possible enthusiastic to visit these activities! If you would like to help with the organisation of these fun activities, please send an e-mail to Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.!

Ongeveer één keer per maand staan we met Vakgericht achter de bar in Sportkantine van het Sportcentrum op de UT. Dit doen we om geld te verdienen voor de vereniging! De barteamcoördinator zorgt dat er altijd voldoende Vakgerichters achter de bar staan en dat zij leren hoe er in de Sportkantine gewerkt wordt. Lijkt het je leuk om ook een bardienst te draaien of om Barteamcoördinator te worden, stuur dan een mailtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.!

 

About once a month, we have a barshift with Vakgericht in the Sports Centre at the UT. We do this to earn money for the association! The bar team coordinator makes sure there are always enough Vakgerichters behind the bar and that they learn how to work in the Sports Canteen. If you would like to work the bar or become a bar team coordinator, please send an e-mail to Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.!

De Introcie, oftewel de Introductiecommissie, zorgt voor de promotie van Vakgericht tijdens de introductieperiode van de UT en het Saxion. Hier valt onder andere de bemanning en aankleding van het standje tijdens de informatiemarkten onder. De introtrainingen na de introductieperiode worden ook door de Introcie verzorgt. Lijkt het je leuk om Vakgericht tijdens de introductietijd te promoten, stuur dan een mailtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.!

 

The Introcie, or introduction committee, takes care of the promotion of Vakgericht during the introduction period of the UT and Saxion. This includes, among other things, manning and decorating the stand during the information markets. The introductory courses after the introductory period are also provided by the Introcie. Do you like to promote Vakgericht during the introduction period, please send an email to Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.!

 

De Paparazcie is een combinatie van de fotocommissie en de socialmediacommissie van Vakgericht! Deze commissie houdt zich bezig met het maken van foto's op activiteiten (of zorgen dat er foto's worden gemaakt), het ordenen van deze foto's op het flickr-account en het updaten van de social media accounts. Voor de foto’s wordt onze eigen blauwe Vakgericht-camera gebruikt. Wil je in verband met de AVG niet op foto’s komen, stuur dan een mailtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

The Paparazcie is a combination of the photo committee and the social media committee of Vakgericht! This committee is responsible for taking photos at activities (or making sure photos are taken), for arranging these photos on the flickr account and for updating the social media accounts of Vakgericht. For the photos, our own blue Vakgericht camera is used. If you do not want to appear on these photos because of the AVG, please send an e-mail to Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Alle leuke dingen die binnen Vakgericht georganiseerd worden zijn helaas niet gratis. Voor een deel worden deze bekostigd met sponsorinkomsten. De PRCie, of Public Relations Commissie, legt hiervoor contact met bedrijven en zorgt dat er een mooi contract voor beide partijen komt. Neem hier *linkje naar de sponsorenpagina* een kijkje voor de partijen die zich reeds aan Vakgericht hebben gekoppeld. Wil je je inzetten voor nieuwe contracten of wilt u zelf sponsor worden van Vakgericht? Neem dan contact op met de PR-cie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Unfortunately, all the fun things that are organised by Vakgericht are not free. They are partly paid for with sponsor income. The PRCie, or Public Relations Committee, contacts companies for this and ensures that a good contract is drawn up for both parties. Take a look here *link to the sponsors page* for the parties that have already linked up with Vakgericht. Do you want to arange new sponsors or do you want to become a sponsor of Vakgericht yourself? Then contact the PR committee: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

De Taco is onze eigen taartenbakcommissie! Voor bijzondere gelegenheden baken zij taarten in alle vormen en maten. Vind je taarten bakken het geweldigste wat er is? of ben je zo iemand die graag taarten voor proeft? of de garde graag aflikt? meldt je dan direct aan voor deze commissie via de Commissaris Intern (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

 

The Taco is our very own cake baking committee! They bake cakes of all shapes and sizes for special occasions. Do you think baking cakes is the greatest thing there is? Or are you someone who likes to taste cakes or lick the whisk? Then apply directly for this committee via the Commissioner of Internal affairs (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

Heey allemaal,

De ToCo is de toernooicommissie van vakgericht. Zoals je al wel verwacht, organiseren wij GEEN toernooi. Huh, wat? Wat doen jullie dan wel? Wij zorgen ervoor dat Vakgericht zoveel mogelijk toernooien bezoekt. Deze toernooien worden georganiseerd door de andere studenten korfbal verenigingen (SKVs). Wij hebben de zware taak om iedereen enthousiast te maken voor de toernooien en houden nog een oogje op de kalender om ons op tijd in te schrijven. Bij een toernooi hoort natuurlijk ook een feest waar wij voor de outfit zorgen. Elk toernooi heeft een fantastisch thema waarmee wij aan de slag gaan om al onze leden voor aap te zetten. Al moet gezegd worden dat zij dit ook al heel goed kunnen zonder onze hulp. We hebben al tal van fantastische toernooien gehad en we kijken er naar uit snel weer een toernooitje te bezoeken.

Kijk hier welke toernooien eraan komen en schrijf je in! Tot dan!

 

Hi all,

The ToCo is the Tournament Committee (ToCo) of Vakgericht. As the name of the committee already gives away: we do NOT organize a tournament. Wait what? Then what are you doing? We make sure Vakgericht visits as many tournaments as possible. These tournaments are organized by other Student Korfball Associations (SKVs). For this, we try to make everyone very enthusiastic for all the upcoming tournaments and we’ll keep a close watch to the tournament calendar to register our team(s) in time. As you know a student tournament comes with a party and we surely need to be dressed for the occasion. Each tournament has its own amazing theme. Using this theme, we’ll create an outfit to make our members look ridiculous, although they generally already do a great job at it themselves. We already went to some great tournaments and look forward to more to come!

Click here to see which fantastic tournaments will be held soon and register! See you next tournament!

 

Minimaal vijf keer per jaar komt het Vakblad uit: het verenigingsblad van Vakgericht. Hierin staan verhalen, roddels en quotes die je niet wilt missen. De redactie vraagt leden om stukjes over activiteiten te schrijven en vult dit aan met eigen rubrieken. Heb je een goed verhaal of iets anders wat je wilt delen binnen Vakgericht, mail dan naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

The Vakblad is published at least five times a year: Vakgericht's association magazine. It contains stories, gossip and quotes that you don't want to miss. The editors ask members to write articles about activities and supplement them with their own sections. If you have a good story or something else you would like to share within Vakgericht, please send an e-mail to Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

De Vletko organiseert twee toernooien in de tweede helft van het collegejaar. De eerste is de Flako: het Flatkorfbaltoernooi. Hier kunnen huisgenoten, flatgenoten, vrienden en andere geïnteresseerden in toernooiverband kennis maken met korfbal. Door middel van dit toernooi verwerft Vakgericht ook nog eens naamsbekendheid. Voorafgaand is er de mogelijkheid met de andere deelnemers een hapje te eten en het toernooi is altijd heel gezellig. De FlaKo vindt altijd begin juni plaats. Het tweede toernooi dat de Vletko organiseert is het Vakgericht Enschede Toernooi (VET). Dit toernooi vindt plaats in een van de eerste weekenden van juli. Op zaterdag zal er worden afgetrapt met een barbecue, gevolgd door een spetterend themafeest in de Vestingbar. Vervolgens zal er op zondag een beachkorfbaltoernooi worden gespeeld. Lijkt het je leuk om deze twee toernooien te organiseren, stuur dan een mailtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

The Vletko organises two tournaments in the second half of the academic year. The first is the Flako: the Flat Korfball Tournament. Here, housemates, flatmates, friends and other interested parties can get acquainted with korfball in a tournament context. By means of this tournament, Vakgericht also gains name recognition. Beforehand, there is the possibility to have a bite to eat with the other participants and the tournament is always very sociable. The FlaKo always takes place at the beginning of June. The second tournament that the Vletko organises is the Vakgericht Enschede Tournament (VET). This tournament takes place in one of the first weekends in July. On Saturday there will be a barbecue, followed by a spectacular themed party in the Vestingbar. Then, on Sunday, a beach korfball tournament will be held. If you would like to organise these two tournaments, please send an email to Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

De Webcommissie houdt deze website up to date. De website is nieuw leven in geblazen in de zomer van 2014 na problemen met de oude site. Gedurende de 2-maandelijkse werkavonden wordt de informatie bijgewerkt en waar nodig uitgebreid. Heb je ideeën, vragen of opmerkingen?

Stuur dan een mailtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

The Web Committee keeps this website up to date. The website was revived in the summer of 2014 after problems with the old site. During the 2-monthly work evenings the information is updated and expanded where necessary. Do you have any ideas, questions or comments?

Then send an email to the WebCo.

Agenda

    Volgende toernooi:

%MCEPASTEBIN%

Social Media

Instagram - WikiWoordenboek     Facebook toegang intrekken voor apps en diensten - appletips