Vakgericht wants you!

Do you want to train or play at a student korfball club?
Join us at a training! More info here.

Besturenlijstlijst

Besturen
2023-2024 Bestuur 34

 

 Nienke Buskens - Voorzitter  

Hoi allemaal! Mijn naam is Nienke en ik heb dit jaar de eer om voorzitter te mogen zijn van Vakgericht. Ik ben momenteel bezig met het afronden van de Bachelor Advanced Technology en ik hoop in februari te kunnen beginnen aan de Master Technische Natuurkunde. Uiteindelijk hoop ik hiermee bij te kunnen dragen aan de ontwikkelingen in de duurzame energie. Ik ben geboren in Nieuwegein waar ik op mijn 9e ben begonnen met korfballen bij Koveni. Toen ik naar Enschede verhuisde, was ik van plan een andere sport te gaan doen, maar de gezellige sfeer bij Vakgericht zorgde er toch voor dat ik bleef korfballen. Inmiddels ben ik 3 jaar actief bij Vakgericht en heb ik het nog steeds ontzettend naar mijn zin. Ik kijk ernaar uit om er een mooi jaar van te gaan maken vol gezelligheid en sportiviteit.

Hi all! My name is Nienke and this year I have the honor to be the chairwoman of Vakgericht. Currently, I am finishing my Bachelor Advanced Technology, and in February I hope to start my Master Applied Physics. With this, I hope to contribute to the innovations in sustainable energy. I was born in Nieuwegein, where I started playing korfball when I was 9 years old. When I moved to Enschede I was planning to do a different sport, but the kind people at Vakgericht convinced me to keep playing korfball. Now I am already active at Vakgericht for three years and I am still having a lot of fun. I am looking forward to making this a very nice year full of fun and sportiness.

 

 

Jinte de Bree - Secretaris 

Hey hoi allemaal! Mijn naam is Jinte de Bree en ik zal dit jaar de rol van secretaris bij deze mooie vereniging op mij nemen. Omdat jullie mijn naam regelmatig voorbij gaan zien komen in jullie mailbox, zal ik even kort uitleggen wie er achter de mailtjes zit :). Ik ben 19 jaar oud en tweedejaars student bij de opleiding biomedische technologie. Ik kom oorspronkelijk uit Hellevoetsluis waar ik mijn korfbal avontuur ben gestart bij korfbalvereniging AKV ’t Capproen. Na 8 jaar daar te hebben gekorfbald, heb ik ook nog eens een klein jaartje gespeeld bij korfbalvereniging ASVD Dronten. En daarmee was het korfbalavontuur nog niet afgelopen! Inmiddels wordt dit mijn tweede jaar bij vakgericht. Vorig jaar was ik actief bij de commissie VletKo, de perfecte opstap naar een bestuursjaar volgens meerdere Vakgerichters. Dus hier ben ik dan! Ik heb enorm veel zin in dit jaar met alle bijkomende trainingen, wedstrijden, borrels, activiteiten en toernooien. Het wordt één grote gezelligheid!

Hey hi everyone! My name is Jinte de Bree and this year I will take on the role of secretary at this beautiful association. Because you will see my name regularly in your mailbox, I will briefly explain who is behind the emails :). I am 19 years old and a second-year student in the biomedical engineering program. I am originally from Hellevoetsluis where I started my korfball adventure at korfball club AKV 't Capproen. After playing korfball there for 8 years, I played korfball at club ASVD Dronten for another year. And that wasn't the end of the korfball adventure! This will now be my second year at Vakgericht. Last year I was active in the VletKo committee, the perfect steppingstone to a board year according to several experienced Vakgerichters. So, here I am! I'm really looking forward to this year with all the training, competitions, drinks, activities and tournaments. It will be fun!

 

 

 

Paula Kroon - Penningmeester

Heyhey, ik ben Paula en ik zal dit jaar de penningmeester van deze gezellige vereniging zijn. Ik ben 20 jaar oud en zit nu in mijn derde jaar van de studie biomedische technologie. Ik kom uit Bennekom wat bijna niemand kent, maar binnen de korfbalwereld is het een stuk bekender vanwege DVO. Voordat ik me een jaar geleden bij Vakgericht heb aangesloten had ik nog nooit gekorfbald, maar de gezelligheid bij deze vereniging had me getrokken en overgehaald om een nieuwe sport te proberen. Ik ben ook al twee keer op activiteiten van Vakgericht geweest voordat ik überhaupt lid was, namelijk bij het Flako en op de Zwarte Cross. En deze gezellige vereniging is me zo goed bevallen dat ik nu een jaartje bestuur doe. Ik heb heel veel zin in het komende jaar met deze leuke mensen en tot op de trainingen, wedstrijden, activiteiten, borrels en toernooien!

Heyhey, I am Paula, and I will be the treasurer of Vakgericht this year. I am 20 years old and now in my third year of biomedical engineering. I am originally from Bennekom which barely anyone knows, but within the korfball world it is a lot more known because of DVO. Before I joined Vakgericht a year ago I had never played korfball before, but I really liked the association, so I decided to try out a new sport. I had already been to two activities of Vakgericht before I was even a member, namely the Flako and at the Zwarte Cross and now I am doing a board year. I am very much looking forward to the coming year with these people and see you at the trainings, matches, activities, drinks and tournaments! 

 

 

Sander Mooren - Wedstrijdsecretaris

Hoi allemaal, mijn naam is Sander en ik ben de huidige wedstrijdsecretaris van Vakgericht. Ik ben 26 jaar en kom uit Nijmegen. Daar ben ik op mijn 19e begonnen met korfballen bij KV Noviomagum. Inmiddels ben ik zo’n vier jaar lid bij Vakgericht.Na de master Civil Engineering & Management te hebben afgerond ben ik blijven plakken aan de UT voor een PhD waarbij ik nu in het 2e jaar zit. Op de zaterdagen ben ik te vinden op het korfbalveld als scheidsrechter. Mijn eigen beperkte korfbalkunsten demonstreer ik wanneer het kan in het midweekteam. Verder zit ik net als vorig jaar nog in de paparazcie als huisfotograaf van de vereniging. 

Hi everyone, my name is Sander and I’m Vakgericht’s current match secretary. I am 26 years old, and I was born and raised in Nijmegen. That’s also where I started playing korfball when I was 19 years old at KV Noviomagum. I have been a member of Vakgericht for four years now.After having finished the master Civil Engineering & Management I stayed at the UT as a PhD student. Currently I’m in my second year. On Saturdays you can find me on the korfball pitch as a referee. Occasionally I put my own limited korfball skills on display in Vakgericht’s midweek team. Just like last year I am part of part of the paparazcie as the association’s inhouse photographer.

 

 

Loes Henstra - Commissaris Intern 

Hoi! Ik ben Loes Henstra, 22 lentes jong en de Commissaris Gezelligheid, ofwel Commissaris Intern van de vereniging. Hoewel ik geboren ben in Oxford heb ik eigenlijk bijna mijn hele leven in de mooie Groningen gewoond, grotendeels in een dorp dat Zuidhorn heet. Hier korfbalde ik al sinds mijn 6de bij KV Zunobri en was ook in latere jaren actief als trainer en commissielid. Dit is mijn vierde jaartje bij Vakgericht en daarmee ook bij de studie UCT-ATLAS (wat dat precies inhoud moet je me tijdens een borrel maar een keer vragen). Ik heb altijd met veel plezier meegedaan aan de trainingen en gezelligheid binnen Vakgericht en wilde daarom dit jaar een meer centrale rol innemen binnen deze leuke vereniging. Ik heb daarom erg veel zin in om met mijn andere leuke bestuursgenootjes de club een jaartje draaiende te houden. Tot op de borrels!

Hey! I am Loes Henstra, 22 years old, and the Commissioner of ‘Gezelligheid’ aka the Commissioner of Internal Affairs. Although I was born in Oxford, I lived my entire life in the beautiful Provence of Groningen, in a village called Zuidhorn. Here I played Korfball at KV Zunobri since I was just 6 years old, and later also became trainer and committee member at this association. This is my fourth year at SKV Vakgericht and also in my Bachelor UCT-ATLAS (What this study entails I can better explain during one of the association’s drinks). I always had a lot of fun at Vakgericht’s trainings and activities. I therefore would like to take a more central role within the association this year. I am looking forward to work, together with my amazing board members, on keeping the association going. See you at the next drink!

 

 

2022-2023 Bestuur 33

 

 4f6283a52e8e0a99f8a6475d70c9073dDSC 0473

Julia Hennink - Voorzitter  

DaandeWitHoi allemaal, ik ben Julia Hennink en ik ben dit jaar de voorzitter van onze mooie vereniging. Ik ben 22 jaar en studeer technische natuurkunde. Ik ben momenteel aan  het afstuderen en zal volgend jaar waarschijnlijk een master nanotechnologie gaan doen dus ik zal hier nog wel een tijdje rondlopen. Ik kom oorspronkelijk uit Arnhem maar ik heb het grootste deel van mijn leven in De steeg gewoond. Dit is ongeveer net zo groot als het klinkt maar desalniettemin is het een gaaf dorp. Ik heb sinds mijn vijfde gekorfbald bij het prachtige CKC Rheko. Hier heb ik ook bij onze secretaris Reina in het team gezeten. Na een lange tijd studeren ben ik toch maar weer gaan korfballen en inmiddels heb ik mijzelf zelfs gefeut voor VG1. Ik heb erg veel zin in het komende jaar en ik hoop jullie allemaal regelmatig te zien op trainingen, activiteiten en natuurlijk het belangrijkste, in de sportkantine.

Hey everyone, my name is Julia Hennink and this year I’m the chair of our beautiful association. I’m 22 years old and I study applied physics. I’m currently graduating and next year I will probably start a master’s degree in Nanotechnology so I’ll be around for a while. Originally I’m from Arnhem but I spent most of my time living in De steeg (translates to the alley). This is about as big as it sounds but it’s a cool town  nevertheless. I played korfball at a great club called CKC Rheko since I was five years  old. I was even in the same team as our secretary Reina for some time. After a long time of studying I decided to start playing korfbal again and now I’m even playing for VG1. I’m very excited for the upcoming year and I hope to see you all at trainings, activities and most importantly, the sports canteen.

 

 

Reina Lammers - Secretaris 

AmberPinkster

Hallo allemaal! Mijn naam is Reina Lammers en ik zal dit jaar de secretaris zijn van Vakgericht. Jullie zullen mijn naam vaak in je mailbox zien, dus kort wat over mij. Ik ben 20 jaar oud en ben derdejaars student Technische Geneeskunde. Van origine kom ik uit Rheden (nee, niet de plek met die dierentuin) bij Arnhem. Hier heb ik zo’n tien jaar gekorfbald bij de meest vertegenwoordigde club bij Vakgericht: CKC Rheko (samen met onze voorzitter).Inmiddels is dit ook al mijn derde jaar bij Vakgericht en ik vermaak me elke week weer. Ik ga graag nog even naar de Sportkantine na een training en doe regelmatig mee met de midweekwedstrijden. Vorig jaar heb ik de Actie en Introcie gedraaid en dit jaar is het tijd voor een nieuwe uitdaging. Ik heb dan ook heel erg zin om met dit gezellige mensen een jaartje bestuur te zijn van onze mooie club!

Hello all! My name is Reina Lammers and I will be the secretary of Vakgericht this year. You will often see my name in your mailbox, so briefly some information about me. I am 20 years old and am a third-year Technical Medicine student. Originally, I come from Rheden (no, not the place with that zoo) near Arnhem. Here I played korfball for about ten years at the most represented club at Vakgericht: CKC Rheko (together with our chairwoman). Meanwhile, this is also my third year at Vakgericht and I’m having a good time every week. I enjoy going to the Sports Canteen after a training session and  regularly join the midweek matches. Last year I was part of the Actie and Introcie and this year it is time for a new challenge. I am therefore very much looking forward to being a board member of our beautiful club for a year with these amazing people!

 

 

 

Fenna van Heuven - Penningmeester

DanielvanKernebeek

Hee hallootjes!

Mijn naam is Fenna van Heuven en dit jaar ben ik verantwoordelijk voor de schatkist van Vakgericht. Ik ben achttien jaartjes jong en zit in mijn tweede jaar van Technische Geneeskunde (hoe kan het ook anders ;)). Voordat ik lid was van Vakgericht, heb ik zo’n 10 jaar dameskorfbal gespeeld bij NDZW in Vlijmen. Die heren hier waren dus wel even wennen. Afgelopen jaar ben ik hier in Enschede komen korfballen, waar ik het meteen al onwijs naar mijn zin had: de sfeer op de trainingen is heel prettig en iedereen is onwijs gezellig! Ondanks de gezelligheid ben ik vorig jaar niet actief geweest bij commissies. Maar toen daar de bestuursinteresseborrel was, pakte ik mijn kans en kwam ik (redelijk onaangekondigd) ook wat kletsen en drinken. Et voilà, hier ben ik dan, penningmeester van het 33e.

Samen met vier andere toppers kan het niet anders dan dat dit een fantastisch bestuursjaar wordt! Ik kijk uit naar alle leuke momenten met het bestuur en de leden & natuurlijk naar de declaratieformulieren! :)

Hi there! My name is Fenna van Heuven and this year I am responsible for Vakgericht’s treasury. I am eighteen years old and I’m in my second year of Technical Medicine (what else ;)). Before I became a member of Vakgericht, I played korfball at an all-female team for 10 years at NDZW in Vlijmen. So playing in a mixed-gender team took some getting used to. Last year I started playing korfball here in Enschede, which I’ve enjoyed from the start. The atmosphere is excellent. Despite this, I wasn’t part of any committees last year. However, when the prospective board drink took place, I showed up for a chat and drink. And look, here I am, treasurer of the 33th board.

 

 

Marrith Sinnema - Wedstrijdsecretaris

JasperBovenkerk

Hey hoi,

Hier Marrith Sinnema, de nieuwe wedstrijdsecretaris van Vakgericht. Ik schrijf dit berichtje tijdens college, want als ik iets niet interessant vind, heb ik de spanningsboog van een goudvis… :) Tegen de tijd dat dit op de website staat ben ik 19 jaar en ik studeer, hoe kan het ook anders, Technische Geneeskunde. Ik korfbal al sinds ik 8 ben bij KV Hoogkerk en vanaf de B-junioren ook bij Nic. in Groningen. Ik vind verdedigen het leukst van allemaal: lekker al die balletjes wegtikken & ‘t allerliefst ook nog zo’n heerlijk blockje! Sinds december vorig jaar (2021) ben ik lid bij Vakgericht. Meeste mensen worden eerst actief bij verenigingen in commissies, maar ik ging, deels door wat druk van Reina en Julia, gelijk voor t bestuur heuj! De 4 dames met wie ik in het bestuur zit, maakten eigenlijk ook dat ik geen keuze meer hoefde te maken. Ik kijk erg uit naar komend jaar en verwacht ook niet anders dan dat het mega gezellig gaat worden. Tot op de training!

(PS mocht je me zoeken op de training… volg het geluid)

Hey hi,
I’m Marrith Sinnema, the current match secretary. I’m 19 years old and I’m studying Technical Medicine. I’ve played korfball since I was 8 years old. First at KV Hoogkerk and later also at Nic. in Groningen. Defending is my favourite part of korfball: intercepting the ball & most of all… blocking my opponent! Since December 2021 I’ve been a member of Vakgericht. Most people become active at their association by joining a committee, but I just went straight for the board after my first year (also due to some pressure from Reina and Julia ;) ). The 4 fellow board members made it an easy decision and I’m looking forward to this board-year.

 

 

Marjolijn van Schagen - Commissaris Intern 

HenrySlegers

Hoii iedereen,

ik ben Marjolijn van Schagen de nieuwe Intern Commissaris van deze prachtige  vereniging. Als oude lul van het bestuur ben ik 23 jaar en bezig met het tweede (ish) jaar van de Master Industrial Design Engineering. Als IOer laat ik mij zelf ook regelmatig, met plezier, feuten voor de ontwerp taakjes van Vakgericht. Ik kom oorspronkelijk uit het hoge noorden in een klein gat genaamd Ter Idzard waar de keuze voetbal of korfbal was. Deze keuze was natuurlijk snel gemaakt. En hoewel ik al een aantal jaar niet korfbalde ben ik vorig jaar lid geworden van vakgericht waar ik er enthousiast werd van de gezelligheid van de vereniging. En was het niet meer dan logisch om een bestuursjaartje bij Vakgericht te doen. Ik kijk erg uit om komend jaar met de andere meiden bestuur te doen! Tot op de training en natuurlijk de borrels! :)

 Hi everyone, I am Marjolijn van Schagen, responsible for internal affairs at this beautiful   association. As this board’s veteran of 23 years old, I am in my second year(ish) of the   Master Industrial Design Engineering. Logically, I regularly sacrifice myself to take on   design tasks for Vakgericht. Originally I am from a desolate village in the North called Ter Idzard where I could choose between football and korfball. That was an easy decision. Although I didn’t play korfball for a couple of years, I decided to pick up korfball again last year and I became a member of Vakgericht, which got me excited. Thus, I decided to become a board member for a year at Vakgericht. :)

 

 

Board 33

2021-2022 Bestuur 32

 

bestuursfoto 32

 

Daan de Wit - Voorzitter  

DaandeWit

Hallo liebe leute, ik Ben Daan de Wit en heb dit jaar het voorrecht om voorzitter te mogen zijn van het mooie Vakgericht. Op dit moment ben ik 19 jaren jong waarvan ik ondertussen al om en nabij 15 jaar al 15 jaar korfbal, eerst bij DOT Oss en nu bij Vakgericht. Ik ben net begonnen aan het tweede van mijn studie Civiele Techniek hier aan de UT, waar ik ook actief ben bij de studievereniging ConcepT. Kijkend naar aankomend jaar heb ik er de volste vertrouwen in dat we samen met het hele bestuur een leuk en gezellig jaar zullen hebben met natuurlijk de grootste hoop dat er niet te veel roet in het eten gegooid zal worden en we gewoon lekker een balletje kunnen blijven gooien.

Hello liebe leute, I am Daan de Wit and I have the privilege this year to be the chairman of the beautiful Vakgericht. At this moment I am 19 years young of which i already played roughly 15 years of Korfball, firstly at DOT Oss and now at Vakgericht. I just started with my second year of Civil Engineering at the UT, where I am also active at the study association ConcepT. Looking at the oncoming year i am confident that we will have a nice and educational year with the whole board, lets just hope not too much bad things will happen, and we can continue to throw a ball nicely into the basket.

 

 

Amber Pinkster - Secretaris 

AmberPinkster

Hi allemaal! Ik ben Amber Pinkster en ik mag dit jaar secretaris zijn van het mooie Vakgericht. Om jullie een idee te geven van wie er nou achter alle mailtjes zit, zal ik mezelf even voorstellen. Ik ben dus Amber, ik ben 20 jaar en zit momenteel in mijn derde jaar Technische Geneeskunde. Ik kom uit het Groningse dorpje Heiligerlee en voordat ik bij Vakgericht speelde, heb ik gekorfbald bij Korwi te Winschoten. Sinds dit jaar speel ik in Vakgericht 1 en soms speel ik ook mee met de Midweek. Vorig jaar heb ik in de Actie en de Vakbladcommissie gezeten, wat erg leuk en gezellig was en nu mag ik dus bestuur doen. Ik heb veel zin in mijn bestuursjaar en hoop dat het samen met mijn bestuursgenootjes een leuk, gezellig en ook leerzaam jaar gaat worden.

Hi everyone! I am Amber Pinkster and this year I am the secretary of Vakgericht. To let you know who is behind all those e-mails, I’ll introduce myself. I am Amber, I’m 20 years old and I’m in my third year of Technical Medicine. I’m from a small place called Heiligerlee and before I joined Vakgericht, I played korfball at Korwi in Winschoten. Since this year I play in Vakgericht 1 and sometimes I join the Midweek. Last year I did the activity committee and the Vakblad committee, which was a lot of fun and now I get to do a board year. I am really looking forward to my board year and I hope it will be a fun and also an educational year together with the other board members.

 

 

 

Daniel van Kernebeek - Penningmeester

DanielvanKernebeek

Hoi allemaal, mijn naam is Daniel van Kernebeek en ik ben komend jaar de penningmeester van Vakgericht. Ik ben nu 22 jaar en ben bezig met de bachelor Advanced Technology. Voordat ik bij Vakgericht ben komen, heb ik vroeger een gekorfbald bij KV Wolderwijd uit Zeewolde. Gegeven moment ben in daar gestopt en heb ik twee jaar niet gekorfbald. Maar toen begon ik met studeren begon het toch weer  te kriebelen en heb ik het weer opgepakt  hier bij Vakgericht. Langzamerhand ben ik ook steeds actiever geworden binnen Vakgericht. Nadat ik vorig jaar de Actie had gedaan en dit zo goed beviel, wilde ik meer gaan doen. Dit leidde tot dit bestuursjaar. Ik heb er dan ook erg veel zin in dit komend bestuursjaar waar we hopelijk veel gaan doen!

Hi everybody, my name is Daniel van Kernebeek and I am the treasure of Vakgericht for the coming year. I am 22 years old and I am doing the study Advanced Technology. Before I joined Vakgericht, I played korfball at KV Wolderwijd from Zeewolde. I eventually stopped and didn’t play for two years. But after I started studying here at the UT, I picked it up again and started playing here at Vakgericht. While at Vakgericht, I became more and more active within the association. After I did the Actie last year, which I liked so much, I wanted to do more. This led to this board year. I am therefore very much looking forward to the coming year where hopefully we will do a lot!

 

 

Henry Slegers - Commissaris Intern 

HenrySlegers

Hey daar beste mensen! Ik ben Henry Slegers, nu 23 jaar oud en sinds vorig jaar lid bij Vakgericht. Ik ben net begonnen aan het tweede jaar van mijn master Elektrotechniek hier aan de UT. Ik woon nu in Enschede, maar mijn thuisplaats ligt daar waar de worstenbroodjes warm zijn, waar de nachten lang zijn, en waar carnaval dicht bij het hart ligt, het welbekende Eindhoven! Daar heb ik dan ook van mijn zevende tot mijn 21ste gespeeld bij het prachtige DSC, en dat moest hier natuurlijk doorgezet worden in Vakgericht 1! Ik leerde deze vereniging kennen tijdens de donkere coronatijden, maar ik merkte toch al wel meteen dat ik hier wel knus zat. Dat blijkt ook wel, anders konden jullie dit mooie stukje ook niet lezen ;). Als commissaris intern dit jaar ga ik jullie natuurlijk wat proberen aan te leren van de zuiderlijke gastvrijheid, en ik ga ook zeker mijn best doen om Vakgericht een nog gezelligere vereniging te maken als dé S.K.V. uit Enschede! Tot bij de borrel!

Hey there good people! I’m Henry Slegers, 23 years old and a member of Vakgericht since last year. I just started my second year in Electrical Engineering right here, at the UT. Currently I live in Enschede, but my hometown is there where the worstenbroodjes are hot, the nights are long, and where carnaval is close to hart, the notorious city of Eindhoven! This is the place I started playing korfball from seven years old till 21 at DSC, and that’s something I have to continue here in Vakgericht 1! I got to know this association during the dark COVID times, but noticed quickly that I was in the right place. And it shown, otherwise you wouldn’t be able to read this beautiful section ;). As commissioner of internal affairs I’m obviously going to teach you all a thing or two about southern hospitality, and I’ll also give it my best shot to make Vakgericht an even closer association as the S.K.V. from Enschede!

 

 

Jasper Bovenkerk - Wedstrijdsecretaris

JasperBovenkerk

Hallo! Ik ben Jasper Bovenkerk en ben dit jaar de wedstrijdsecretaris van Vakgericht. Ik ben nu net begonnen aan het derde jaar van mijn studie technische informatica en aan mijn derde jaar bij Vakgericht. Ik ben 19 jaar oud en het grootste deel van die tijd heb ik doorgebracht in het Noord-Hollandse Anna Paulowna.
Daar heb ik jarenlang met veel plezier gekorfbald bij s.v. Kleine Sluis (voor de fusie heette het S.V.A.P). In mijn eerste jaar bij Vakgericht heb ik in Anna Paulowna nog veel wedstrijden gespeeld. Inmiddels speel ik bij Vakgericht in het weekend team en af en toe een wedstrijdje bij de midweek. Ik heb het erg naar mijn zin bij Vakgericht en heb dan ook veel zin om een jaartje in het bestuur te zitten.

Hi! I'm Jasper Bovenkerk and I will be the match secretary in the upcoming year. I just started both the third year of my study technical computer science and my third year at Vakgericht. I'm 19 years old and most of that time I've spent in Anna Paulowna, where I've played korfball for many years at s.v. Kleine Sluis (previously S.V.A.P.). During my first year at Vakgericht I still played a lot of matches in Anna Paulowna. However, I currently play in the weekend team of Vakgericht and I ocassionally join in on a midweek game. I am really enjoying my time at Vakgericht and consequently look forward to joining the board of Vakgericht for a year.

 

 

 groeps foto 2

 

2020-2021 Bestuur 31

Foto 31e bestuur

 

Lotte van der Terp - Voorzitter  

LotteLieve Vakgerichters,Ik ben Lotte van der Terp en ik ben dit jaar voorzitter van het geweldige Vakgericht! Ik ben 18 jaar en ben begonnen aan mijn 2e jaar van scheikundige technologie. Ook is dit mijn tweede jaar bij Vakgericht. Oorspronkelijk heb ik leren korfballen bij K.V. Noveas te Steenwijk waar ik nog steeds met alle plezier korfbal in het 1e. Om toch een beetje in vorm te blijven, koos ik ervoor om te gaan trainen bij Vakgericht. Omdat Vakgericht toch echt wel een leuke club is, ben ik blijven hangen en ging ik in een commissie, namelijk de vletko. Helaas heb ik door Corona deze commissie niet echt meegemaakt. Toch wilde ik graag bestuur doen en dat is gelukt!   

 

 

Marieke Weijers - Secretaris 

mariekeHoihoi! Mijn naam is Marieke Weijers en ik ben dit jaar de secretaris van het 31e bestuur van Vakgericht. Het is voor jullie vast handig om te weten wie er eigenlijk achter de mailtjes zit, dus ik zal me even kort voorstellen. Ik ben dus Marieke, 19 jaar oud en ben geboren en getogen in het verre Limburg, namelijk in Beesel. Ik heb hier vanaf mijn 8e tot mijn 18e gekorfbald bij dameskorfbalclub Roka. Toen ik vorig jaar op kamers ging in Enschede ben ik lid geworden van Vakgericht, waar ik het prima naar mijn zin heb! Ik hoop dit jaar veel midweekwedstrijden mee te kunnen spelen en in de zaal ook regelmatig in het weekendteam te spelen.  Ik zit momenteel net als Sara in het tweede jaar van de studie Technische Geneeskunde, op de UT. Vanwege het corona-virus zal ons bestuursjaar er waarschijnlijk een beetje anders uitzien als normaal, maar ik heb er heel veel zin in. Samen met de rest van het bestuur gaan we er een leuk en leerzaam jaar van maken! Tot snel en tot mails! :)

 

 

 

Sara van Halderen - Penningmeester

sara

Hee allemaal! Ik ben Sara, 19 jaar oud en jullie mogen mij dit jaar penningmeester noemen! Ik kom uit Hellevoetsluis, waar ik in het weekend nog wedstrijden speel bij mijn oude clubje ‘t Capproen. Sinds vorig jaar studeer ik Technische Geneeskunde hier aan de UT en train ik doordeweeks bij Vakgericht. Daarnaast probeer ik hier in Enschede zoveel mogelijk van de midweekwedstrijden mee te pakken en ik kijk er naar uit om in het zaalseizoen ook in het weekendteam te gaan spelen! Naast korfballen hou ik van wielrennen, zeilen, bergklimmen, koken en piano spelen. Ik hoop voor ons bestuursjaar natuurlijk op veel gezelligheid, maar ik hoop er vooral ook veel van te kunnen leren :)

 

 

Lútsen Bonekamp - Commissaris Intern 

lutzen

Hallo! Mijn naam is Lútsen Bonekamp, sinds vorig jaar ben ik lid van Vakgericht en komend jaar word ik commissaris intern van de vereniging. Hierbij zal ik me kort voorstellen. Ik ben ik 23 jaar en kom oorspronkelijk uit Wiuwert maar woon nu sinds een jaar in Enschede. Daar ben ik bezig met de master Civil Engineering and Management aan de UT. Ook al kom ik uit een echte korfbalregio (Friesland) in mijn jeugd heb ik nooit gekorfbald en ben pas bij Vakgericht begonnen met korfballen. Het korfballen en de gezelligheid binnen de vereniging bevielen mij zo goed dat ik graag een jaar bestuur wilde gaan doen. Samen met mijn medebestuurders en de leden van Vakgericht hoop ik er dan ook een mooi jaar van te gaan maken.

 

 

Joost Dekker - Wedstrijdsecretaris

joost

Hallo allemaal! Ik ben Joost Dekker, ik zit nu in mijn derde jaar van Technische Natuurkunde aan de UT. Voordat ik naar vakgericht kwam heb ik bij Noviomagnum gespeeld in Nijmegen. Ik heb twee jaar in de actie gezeten en ga nu een jaar bestuur doen. Als wedstrijd secretaris hoop ik dat we vanaf dit jaar een succesvol weekend team kunnen opzetten, zelf ga ik hier ook zeker in spelen. Ik heb erg veel zin in dit jaar en heb er al het vertrouwen in dat ik er samen met de rest van het bestuur en de verenging een mooi jaar van ga maken!

 

 

 groeps foto 2

2019-2020 Bestuur 30

bestuur 30

Thomas Puister - Voorzitter 

Hoi, daar ben ik weer. Voor de ecthomas puisterhte trouwe vakblad lezers is dit nu mijn derde voorstelstukje van het afgelopen half jaar maar het is wel direct de laatste. Voor iedereen die het heeft gemist, ik ben Thomas, 18 jaar en momenteel ben ik een tweedejaars student civiele techniek op het Saxion. Voordat ik ,iets meer dan een half jaar geleden, bij vakgericht begon. Heb ik gespeeld bij Devinco in Deventer. Nu ben ik net begonnen met spelen bij Vakgericht 1, hier wil ik voor de rest niet zo veel over kwijt. Ik heb eind vorig jaar de Vletko gedaan iets wat ondertussen bijna een traditie is geworden voor de voorzitter van Vakgericht. Ik heb veel zin in mijn bestuursjaar en ik hoop er iets moois van te kunnen maken met mijn bestuursgenootjes!  

 

Pascalle van den Heuvel - Secretaris 

Pascalle van den HeuvelHeehallo allemaal! Ik ben Pascalle van den Heuvel en ben dit jaar de secretaris van Vakgericht. Om jullie een beetje een idee te geven wie nu al die mailtjes stuurt zal ik me eerst even voorstellen. Ik ben 19 jaar oud en ik ben tweedejaars bachelor studente Technische Geneeskunde. Ik kom uit Papendrecht, een plaatsje dat bij jullie natuurlijk allemaal bekend is van de korfbalclub PKC. Ik heb hier dan ook een hoop jaren gekorfbald voor ik bij Vakgericht terecht kwam. Bij Vakgericht speel ik mee met de midweek, draai ik bardiensten en vind ik het gezellig om mee te gaan naar borrels en activiteiten. Daarnaast zal ik ervoor zorgen dat de prachtige blauwe Vakgericht camera niet ontbreekt bij activiteiten, om de mooie momenten vast te leggen.

Ik heb erg veel zin in mijn jaar als secretaris en hoop dat het samen met mijn leuke bestuursgenootjes een mooi, leerzaam en vooral gezellig bestuursjaar gaat worden!

 

 

Elvira Wessels - Penningmeester

Elvira wessels

Hoi iedereen! Ik ben Elvira Wessels, geboren en getogen in Vriezenveen. 21 jaar jong, en net begonnen aan de master Biomedical Engineering aan de UTwente. Voordat ik bij Vakgericht kwam korfballen, speelde ik altijd met veel plezier bij Amicitia in Vriezenveen. Na een paar commissies te hebben gedaan, (en onder druk van mijn grote zus), ben ik het bestuur ingerold. Dit jaar mag ik de mooie taak van Penningmeester vervullen in het 30e bestuur van Vakgericht! Dit betekent dat ik dan ook eindelijk een kamer in Enschede heb weten te bemachtigen. Ik heb heel veel zin in mijn bestuursjaar, we gaan er iets moois van maken!

 

 

Mart Knook - Commissaris Intern 

Hallo lieve vriendjes en vriendinnetjes.mart Knook Ik ben mart Knook, ik ben inmiddels zo’n drieëntwintig jaar oud. De actieve leden hebben mij misschien wel is rond zien lopen. Voor de mensen die mij niet kennen, kennen jullie me misschien als het broertje van Knook. Als knook binnen vakgericht kan ik natuurlijk maar een passende functie binnen het bestuur doen. Deze functie is natuurlijk de commissaris intern (alias de beste functie die bestaat). Naast dat zal ik ook de functie van Baco op mij nemen. Dan nog wat over me zelf voor de mensen die mij niet kennen. Ik kom oorspronkelijk uit Vianen. Vanuit daar heb ik werktuigbouwkunde gestudeerd aan de Hogeschool Utrecht. Hierna heb ik mijn premaster aan de universiteit Twente behaald. Inmiddels ben ik begonnen aan  master mechanical engineering. Ik ben mijn korfbal carrière begonnen bij Viko ook in Vianen net als de rest van de familie en ben sinds vorig jaar overgestapt naar Vakgericht Ik maak me eigen bier, wijn, luister taffes veel muziek en speel nog een beetje basgitaar. Ik heb erg veel zin om de taak als commissaris intern te vervullen en heb ook erg veel zin om met deze mensen dit bestuursjaar te vervullen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

paal foto

 

 

2018-2019: Bestuur 29

Bestuur 29

Amelia Wessels - Voorzitter

Hoi iedereen, daar ben ik weer! Vorig collegejaar (2017/2018) was ik al voorzitter. Dit is me zo goed bevallen dat ik heb besloten om nog maar een jaartje te blijven! Ik heb mijn bestuursgenootjes ingewisseld voor 3 nieuwe meiden. Voor de mensen die mij nog niet kennen: ik ben Amelia Wessels en ik ben 23 jaar. Ik ben nu vierdejaars student Chemie aan het Saxion in Enschede. Ik zal ook nog wel even rondhangen bij Vakgericht: ik mag nog minimaal drie jaar studeren. Voordat ik bij Vakgericht ben gaan korfballen heb ik gespeeld bij Amicitia in Vriezenveen. Ik ben opgegroeid met korfbal, mijn ouders hebben elkaar namelijk leren kennen bij de korfbalvereniging. Toen ik bij Vakgericht begon met korfballen speelde ik ook nog bij mijn thuisclub. Ik woonde toen nog thuis en kon dus makkelijk op zaterdagen nog wedstrijden in Vriezenveen spelen. Sinds drie jaar woon ik in Enschede en ben ik gestopt bij mijn thuisclub (soms speel ik stiekem nog wel een wedstrijdje mee). Vorig jaar speelde ik altijd mee met de Midweek, dit jaar heb ik dit gezellig wisselende team ingeruild voor Vakgericht 1. Heel af en toe doe ik nog mee met de Midweek als dat nodig is. Verder mag ik dit jaar natuurlijk weer voorzitter zijn van deze mooie vereniging. Ik hoop me op sommige vlakken te verbeteren ten opzichte van vorig jaar! Ik hoop dat we er in ieder geval een mooi en sportief jaar van gaan maken samen :)

 

Hanna Haven - Secretaris 

Hallo mensen, ik ben Hanna en ik ben dit jaar de secretaris. Ik zal me eerst even voorstellen: ik ben 23 en ik ben bezig met mijn master Electrical Engineering aan de UT. Ik ben sinds vorig jaar lid bij Vakgericht, ik heb daarvoor 11 jaar gekorfbald bij KVDFD in Oenkerk. Dit is een klein dorpje in het noorden van Friesland. Hiervoor heb ik mijn bachelor gedaan aan de NHL in Leewarden, en omdat ik nog geen zin had om te gaan werken ben ik hier een master gaan doen en ben ik ook gelijk lid geworden van Vakgericht. Ik speel mee met Vakgericht 1 en soms ook met de midweek als ze mensen nodig hebben, verder geef ik ook training, en omdat ik dus vond dat ik niet genoeg deed voor de vereniging vorig jaar heb ik besloten dit jaar bestuur te gaan doen! Ik heb veel zin in mijn bestuursjaar met mijn leuke bestuursgenootjes en ik ga ervoor proberen te zorgen dat alle communicatie dit jaar goed gaat komen!

 

Jacqueline Zijdenbos - Penningmeester

Hi allemaal, mijn naam is Jacqueline Zijdenbos, geboren en getogen in Vlaardingen. Ik zit in mijn laatste jaar van de masteropleiding ‘Applied Mathematics’ aan de UTwente en ben 23 jaar oud. Dit jaar zal ik naast mijn afstuderen de mooie taak van Penningmeester vervullen in Bestuur 29! Voordat ik naar het Oosten van het land ben afgereisd, heb ik mijn bacheloropleiding in Delft gedaan. In Delft ben ik actief geweest bij verschillende commissies van de studievereniging, in Enschede heb ik deze lijn doorgezet bij Vakgericht. Met de Vletko hebben we een Flatkorfbaltoernooi georganiseerd en een VET foute editie van het Vakgericht Enschede Toernooi neergezet. Van af en toe een bardienst draaien, werd ik barteamcoördinator en zo zal ik dit jaar in nog wel meer commissies actief zijn. Van de F’jes tot mijn verhuizing naar Twente 2 jaar geleden heb ik altijd met veel plezier bij C.K.C. Oranje Nassau (nu S.C. Twist) in Vlaardingen gespeeld. Op dit moment speel ik mee in het midweekteam. Ik heb er zin in om mij dit jaar in te zetten voor S.K.V. Vakgericht met mijn lieve bestuursgenootjes!

 

Nan Lubbers - Commissaris Intern 

Hallo iedereen, mijn naam is Nan Lubbers. Ik ben 19 jaar en ik ben tweedejaars bachelor studente Technische Geneeskunde. Ik ben sinds vorig jaar lid bij Vakgericht en ik heb daarvoor twee jaar bij mijn thuisclub gespeeld in Zetten. Naast mijn studie doe ik de Math track van het honours programma en heb ik een klein baantje bij de UT als notulist bij de opleidingscommissie van TG. Ik draai wel eens een bardienst voor Vakgericht en ik heb vorig jaar met de midweek meegespeeld. Helaas past dat even niet in mijn rooster door mijn andere bezigheden maar daar hoop ik volgend jaar wel weer tijd voor te hebben. Ik wilde daarom wel wat anders actiefs gaan doen bij deze leuke sport vereniging, vandaar dat ik het komende jaar de taak van de Commissaris Intern op me zal gaan nemen. Dit houdt voornamelijk in, dat ik me bezig ga houden met het “aansturen/begeleiden” van de verschillende commissies. Ik heb erg veel zin in mijn bestuursjaar en ik hoop er voor ons allen iets moois van te kunnen maken.

2017-2018: Bestuur 28

bestuur28 

 

 

Amelia Wessels - Voorzitter

DSC 0987

 

 Hoi iedereen, ik ben Amelia Wessels en ik ben 22 jaar. Ik ben nu derdejaars student Chemie aan het Saxion in Enschede. Voordat ik bij Vakgericht ben gaan     korfballen heb ik gespeeld bij Amicitia in Vriezenveen. Ik ben opgegroeid met korfbal, mijn ouders hebben elkaar namelijk leren kennen bij de korfbalvereniging. Toen   ik bij Vakgericht begon met korfballen, speelde ik ook nog bij mijn thuisclub. Ik woonde toen nog thuis en kon dus makkelijk op zaterdagen daar nog wedstrijden   spelen. Sinds twee jaar woon ik in Enschede en ben ik gestopt bij mijn thuisclub (soms speel ik stiekem nog wel een wedstrijdje mee). Ik speel elke week mee met   de Midweek en val soms in bij Vakgericht 1. Ik heb afgelopen jaar al in de Vletko gezeten en heb meerdere bardiensten gedraaid. Mede hierdoor heb ik ervoor   gekozen om aankomend jaar bestuur te gaan doen! Ik mag dit jaar voorzitter zijn van deze mooie vereniging. Ik zal ervoor zorgen dat iedereen zijn taken op tijd en   goed uitvoert. Ik hoop dat we er samen een mooi en sportief jaar van gaan maken!

 

 

 

 

 

Luuk Blaauw - Secretaris

DSC 0977

 

 Hoi allemaal, zoals jullie vast hadden kunnen opmaken aan de header ben ik Luuk en mag ik dit jaar secretaris zijn van deze mooie vereniging. Ik ben eerstejaars masterstudent applied physics aan de UT en dit is mijn vierde jaar bij Vakgericht. Hiervoor heb ik bij DKOD uit Heelsum gespeeld, maar eenmaal op de UT had ik me al snel aangemeld bij Vakgericht. In mijn eerste jaar ben ik gelijk in het toenmalige Vakgericht 2 gaan spelen en vorig jaar ben ik samen met de rest van het team doorgestroomd naar Vakgericht 1.

Twee jaar geleden heb ik ook al in het bestuur gezeten, toen als penningmeester. Na een jaartje iets rustiger aan gedaan te hebben, begon het toch weer iets te kriebelen. Daarom dat ik toch maar weer in het bestuur ben gedoken. Om toch weer nieuwe uitdaging te hebben, ben ik dit keer secretaris geworden. Natuurlijk heb ik heel veel zin om er een leuk en sportief jaar van te maken.

 

 

 

 

Inge Rikkers - Penningmeester

DSC 0979

 

 Hoi allemaal, mijn naam is Inge Rikkers. Momenteel ben ik 18 jaar en zit ik in het tweede jaar van Technische Geneeskunde. In dit bestuur zal ik de taak van penningmeester op me nemen. 

 Sinds vorig jaar februari ben ik trainingslid geworden bij Vakgericht en daarna al heel snel in mijn eerste commissie terecht gekomen, de Vletco. Hierin was ik al penningmeester en dit wilde ik ook graag doen in dit bestuur.
Voordat ik bij Vakgericht kwam spelen, speelde ik bij mijn thuisvereniging in Ermelo, Dindoa. Hier speelde ik al sinds ik 5 jaar oud was. Op het hoogtepunt van mijn korfbal carrière heb ik in de D1 op het Nederlands Kampioenschap gestaan. Hier ben ik nog altijd trots op, ook al haal ik dat niveau nu niet meer.
Ik heb veel zin om dit jaar bestuur te gaan doen en hoop er veel van te leren.

 

 

 

 

 

Dennis TjeerdsmaWedstrijdsecretaris

DSC 0993

 

Hoi allemaal, de meesten zullen me ondertussen wel kennen, maar voor diegene die mij net kennen. Ik ben Dennis Tjeerdsma, 21 jaar oud en ben dit jaar begonnen aan de master Chemical Process Engineering. Voordat ik bij Vakgericht kwam heb ik 10 jaar bij LDODK gespeeld en mijn bachelor gedaan aan de Hanze Hogeschool Groningen. In mijn tijd bij LDODK heb ik in de C's en B's hoofdklasse gespeeld. Ik mocht zelfs nog twee jaartjes in het korfbalteam van friesland spelen. Ook heb ik nog megen mogen doen voor de selectie van team noord. Nu speel ik meer voor de gezelligheid. Toen ik vorig jaar bij Vakgericht begon ben ik eigenlijk recht het competitieteam, barteam en actie ingerold. Dus ik dacht, dit jaar doe ik er nog een schepje bovenop en ga bestuur doen. Komend jaar ga ik proberen alles omtrent de wedstrijdzaken van Vakgericht zo goed mogelijk te laten verlopen. Verder hoop ik er vooral een gezellig jaar van te maken.

 

 

 

 

 

 

 

 

Michelle Kwabek - Commissaris Intern

DSC 0997

 

 

Hallo allemaal,  Ik ben Michelle en ben 20 jaar oud. Het is alweer een jaar geleden dat ik lid geworden ben van deze gezellige vereniging genaamd SKV Vakgericht. Vorig jaar heb ik de activiteiten commissie gedaan en heb ik gespeeld in het oude vakgericht 2, het huidige vakgericht 1. Dit is wel even wennen (nog steeds) voor mij, omdat ik niet, zoals de meeste, altijd vanaf vroeger gekorfbald heb.
Voor komend jaar ga ik de functie ‘Commissaris Intern’ uitvoeren. Dit betekent dat ik de commissies mag ‘begeleiden’. Hier heb ik super veel zin in! Behalve het korfballen, doe ik sinds mn eerste jaar aan stijldansen en studeer ik Advanced Technology op de UT.

 

2016-2017: Bestuur 27

Voorzitter - Maarten Maris

Bestuur27 MaartenHoi, ik ben Maarten en ben 21 jaar. Ik ben nu derdejaars werktuigbouwkunde student aan de Universiteit Twente. Dit is mijn tweede jaar bij Vakgericht. Ik ben trainingslid en ik speel wedstrijden bij mijn thuisvereniging. Verder speel ik ook bijna altijd mee met de midweek en ik ben zeker van plan dit vol te houden. Naast dit allen ben ik vanaf het begin vrij actief bij Vakgericht, vandaar ook dat ik in het bestuur ben gegaan. Het vormen van ons bestuur verliep in eerste instantie moeizaam, maar uiteindelijk zijn we gelukkig toch tot een besluit gekomen. Ik denk dat ik een goede keuze heb gemaakt om als wedstrijdsecretaris in het bestuur te gaan, mede doordat ik bijna altijd aanwezig ben bij de midweekwedstrijden. Waar ik eerder niet of nauwelijks aanwezig was bij de zondag competitie, hoop ik daar nu vaker bij aanwezig te kunnen zijn. Ik verwacht dat we er met zijn allen een mooi jaar van kunnen maken en ik zal als wedstrijdsecretaris natuurlijk mijn best doen om de competitie gerelateerde zaken voor Vakgericht vlekkeloos te laten verlopen.

Secretaris - Annette van den Engel

Bestuur27 AnnetteHallo, mijn naam is Annette van den Engel. Ik ben 20 jaar en ben derdejaars Advanced Technology student. Voordat ik naar Enschede ben verhuisd heb ik altijd bij Avanti Pijnacker gekorfbald. Halverwege mijn eerste jaar op de UT ben ik lid geworden bij S.K.V. Vakgericht. Vorig jaar ben ik bij Vakgericht 2 gaan korfballen wat er voor heeft gezorgd dat ik ook steeds actiever binnen de vereniging ben geworden. Dit jaar zal ik de functie van secretaris op me nemen. Hierbij zal ik dus onder andere als eerste al jullie mooie mailtjes lezen en graag beantwoorden. Verder zal ik ook het eerste aanspreekpunt zijn voor iedereen buiten de vereniging. Naast het bestuur bij Vakgericht, ben ik ook nog actief lid bij mijn studievereniging Astatine, werk bij de tafelzetploeg van de UT en doe graag leuke dingen met mijn huisgenoten of vrienden.

Penningmeester - Douwe van der Steen

Bestuur27 DouweVoor degenen die mij nog niet kennen, ik ben Douwe van der Steen. Ik ben nu derdejaars student Technische Geneeskunde en ben 20 jaar oud. Vorig jaar was ik actief bij Vakgericht door bardiensten te draaien en ik heb in de Vletco gezeten waar ik met plezier de Flako en het SuperVET heb georganiseerd.
Ik zit al vanaf mijn 5 e op korfbal. In de weekenden korfbal ik nog bij mijn thuisclub de Flamingo’s in Buitenpost, waar ik ook begonnen ben met korfbal. Buitenpost is een pittoresk dorpje in Friesland tussen Leeuwarden en Groningen. Ondanks dat ik nu een Twentenaar ben voel ik me vanbinnen nog een echte Fries. Thuis ben ik de jongste van vier zonen. Dit vind ik altijd heel erg gezellig, maar mijn moeder denkt er soms wat anders over.
Momenteel ben ik komend halfjaar ook bestuur bij Piranha, dus ik ga het best wel druk krijgen. Desondanks deze drukte wil ik zeggen dat ik erg veel zin heb in het komende jaar om mij in te zetten voor deze mooie vereniging.

Hallo, mijn naam is Annette van den Engel. Ik ben 20 jaar en ben derdejaars Advanced Technology student. Voordat ik naar Enschede ben verhuisd heb ik altijd bij Avanti Pijnacker gekorfbald. Halverwege mijn eerste jaar op de UT ben ik lid geworden bij S.K.V. Vakgericht. Vorig jaar ben ik bij Vakgericht 2 gaan korfballen wat er voor heeft gezorgd dat ik ook steeds actiever binnen de vereniging ben geworden.

 

Dit jaar zal ik de functie van secretaris op me nemen. Hierbij zal ik dus onder andere als eerste al jullie mooie mailtjes lezen en graag beantwoorden. Verder zal ik ook het eerste aanspreekpunt zijn voor iedereen buiten de vereniging.

 

Naast het bestuur bij Vakgericht, ben ik ook nog actief lid bij mijn studievereniging Astatine, werk bij de tafelzetploeg van de UT en doe graag leuke dingen met mijn huisgenoten of vrienden.

2015-2016: Bestuur 26
 Bestuur26
 
 
Voorzitter - Daphne Pekkeriet
DaphneMijn naam is Daphne Pekkeriet. Ik ben momenteel 22 jaar oud en ben dit jaar begonnen aan mijn master Industrieel Ontwerpen.Dit jaar zal ik de functie van voorzitter van S.K.V. Vakgericht gaan vervullen.
 
In mijn tweede jaar van mijn studie, nu 4 jaar geleden, ben ik begonnen met korfballen bij S.K.V. Vakgericht. Hiervoor heb ik vanaf mijn achtste tot aan mijn 19e gevoetbald bij VV Heino, te Heino.
Voetbal heb ik voornamelijk zo lang volgehouden omdat er geen korfbal wordt gespeeld bij mijn ouders in de buurt. Ondanks dat bijna mijn hele familie van mijn moeders kant korfbalt of heeft gekorfbald, had ik nog nooit een wedstrijd of training gezien voordat ik zelf begon bij Vakgericht. Gelukkig hebben veel mensen mij de afgelopen jaren geholpen te leren korfballen. En nog elke training leer ik nieuwe dingen.
 
Sinds dit jaar speel ik in Vakgericht 2, wat hopelijk het leerproces wat versneld. Daarnaast vind ik het ook hartstikke gezellig en is een stok achter de deur wel goed voor mij. Helaas moet ik echter een deel van het zaalseizoen missen door twee gebroken vingers.
 
Naast de korfbal ben ik ook nog druk bij mijn opleiding. Alsof een eerste jaar master en een bestuur nog niet druk genoeg is, ben ik ook nog voorzitter van de evaluatiecommissie van mijn opleiding. Dit is tevens ook mijn bijbaantje, wat het al weer iets minder erg maakt.
 
Naast al deze drukte is er nog maar weinig vrije tijd over. Als ik deze wel heb vind ik het heerlijk om met huisgenoten op de bank te ploffen en te studeren (lees: schootverwarmers aan terwijl we tv kijken) met veel bakken thee. Daarnaast laat ik mijn creatieve geest af en toe op de vrije loop, wat meestal leidt tot nog meer geknutselde objecten die in mijn kamer gepropt moeten worden of die ik aan anderen geef omdat het niet meer past.
 
Secretaris - Anne Koster
AnneHoi allemaal, Ik ben Anne en ben 19 jaar. Momenteel ben ik 2e jaars Technische bedrijfskunde student op de UT. Ik kom uit Voorthuizen en heb bij C.K.V. Spirit gespeeld.
Vorig jaar ben ik bij Vakgericht komen trainen en heb ik wat wedstrijden met het midweek mee mogen spelen. Dit jaar mag ik weer meedoen met het midweek en zal ik tijdens de zaalperiode wat wedstrijden met Vakgericht 2 meespelen.
 
Dit jaar mag ik de taken van de secretaris op mij nemen. Ik denk dat ik hier wel op mijn plek zit, ik vind het namelijk leuk om de communicatie naar de buiten wereld te onderhouden en dit is wat ik dit jaar mag gaan doen.
 
Naast mijn bestuursjaar ben ik ook actief bij Navigators Studentenvereniging Enschede, hier ben ik elke dinsdagavond te vinden. Dit alles maakt dat ik vrij druk ben en het komt dan ook weinig voor dat ik even niets hoef te doen. Mocht dit dan toch een keertje voor komen dan weet ik dit wel weer op te vullen met een gezellig avondje kletsen met huisgenoten of vrienden.
 
 Penningmeester - Luuk Blaauw
LuukBHoi, ik ben Luuk. Ik ben 19 jaar. Binnen Vakgericht word ik ook wel Bert genoemd. Ik ben tweedejaars Technische Natuurkunde student op de UT. Vorig jaar ben ik bij Vakgericht gekomen en ben ik ook gelijk in het tweede gaan spelen. Voordat ik bij Vakgericht kwam korfballen heb ik vanaf de E gekorfbald bij DKOD in Heelsum. Hier heb ik heel veel plezier gehad in het korfballen, waardoor ik in mijn studententijd verder wilde gaan met korfballen. Verder ben ik ook vaak te vinden op het trainingsveld of in de sportkantine na een training.
 
Dit jaar mag ik de financiën van Vakgericht op me nemen. Ik ben ook al penningmeester binnen de VET-commissie geweest en dit beviel me wel. Verder heb ik al heel veel zin in het komende bestuursjaar met leuke bestuursgenootjes.
 
 
 
 
 Commissaris Intern - Luuk Knook
LuukKHallo hallo, ik ben een van de twee Luuks die dit bestuur rijk is en de gene die in het bijzijn van andere Luuk, aangesproken wordt met Luuk. Ik ben dus niet Bert, want dat is andere Luuk. En ik ben ook niet Ernie, want Ernie bestaat niet echt. Tenzij er iemand lid wordt de wel Ernie heet natuurlijk. Logisch toch.
 
Oorspronkelijk kom ik uit Vianen (Ut) en korfbalde ik bij VIKO, maar op dit moment al weer voor het derde jaar lid van Vakgericht. Door een aantal zware knieblessures korfbal ik niet meer zelf. Maar ik geef nog wel eens een training of fluit wel eens een wedstrijd. Ik ben dus redelijk zeldzaam op het korfbalveld, maar wel gemakkelijk te spotten tijdens bardiensten, borrels en andere activiteiten.
 
Na 4 jaar Civiele techniek gestudeerd te hebben aan de Hogeschool Utrecht, ben ik in 2013 begonnen aan de master Civiele techniek aan de UT. Ik studeer dus al heel wat jaartjes, maar ik combineer de functie van commissaris intern met het schrijven van mijn master thesis. Het einde is dus aardig in zich en mogelijk verlaat ik deze bestuursboot (gedeeltelijk) voordat de haven is bereikt. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat mijn bestuursgenootjes het schip veilig binnengaats kunnen brengen.
 
 
Bestuur26
2014-2015: Bestuur 25

Bestuur 25

Voorzitter - Annemarie Smid

AnnemarieMijn naam is Annemarie Smid, ik ben negentien jaar en ik ben tweedejaars studente Technische Geneeskunde aan de Universiteit Twente. Ik ben geboren in Borne, maar ik heb vanaf mijn vierde altijd gewoond in Beilen, waar ik sinds mijn zevende bij korfbalvereniging Vitesse heb gespeeld. Ik vind korfbal na al die tijd nog steeds zo leuk, dat ik hier in Enschede vrolijk verder ben gaan korfballen bij S.K.V. Vakgericht! Omdat ik tijdens mijn eerste jaar bij Vakgericht het wedstrijd spelen toch wel miste, heb ik mij dit seizoen bij Vakgericht 2 gevoegd.

Ik ben er erg enthousiast over dat ik gedurende het seizoen 2014/2015 als voorzitter verantwoordelijk zal zijn voor de vele zaken die spelen rondom onze mooie studentenkorfbalvereniging. Dit verenigingsjaar zal ik als het aanspreekpunt van onze vereniging fungeren en er wordt van mij verwacht dat ik het overzicht zal gaan houden.

Naast mijn bestuursfunctie ben ik ook actief bij AEGEE Enschede, waar ik een ontzettend leuke jaarclub heb, en bovendien zal ik regelmatig achter de Servicedesk van de Horst te vinden zijn, waar ik sinds juni 2014 werk. Zo veel als ik houd van fruit en taarten bakken, zo min ben ik een fan van rokers. Verder ik ga nog steeds regelmatig naar links, terwijl ik toch echt naar rechts moest. Het scheelt dat ik daar tijdens een korfbalwedstrijd geen last van heb! Andere hobby's van mij zijn fitnessen, koken, films kijken, tekenen, reizen, bergbeklimmen en gezellig met vrienden de stad in gaan om te stappen.

Secretaris - Ricardo Oskam

RicardoIk ben dus Ricardo, student werktuigbouwkunde hier op de UT. Ik had hier een tijdje niet meer gesport, maar sinds vorig jaar begon het toch echt weer te kriebelen, dus ben ik bij Vakgericht gaan korfballen. Ik heb eerder bij kv Woudenberg gekorfbald, dat is een club in Woudenberg. Ik speel dit seizoen in het tweede en het is af en toe toch wel te merken dat ik een tijdlang niet meer echt gesport heb, maar het spelinzicht begint toch wel soort van terug te komen. Misschien.

Ik geloof dat ik redelijk op mijn plaats ben als secretaris. Zelfs al ben ik niet iemand die obsessief zijn eigen mail elke minuut checkt, ik vind het wel leuk om de correspondentie te voeren. Zie mij maar als de poortwachter van de vereniging: Ik bescherm mijn bestuursgenootjes van on-interessante berichtjes die ze anders door zouden moeten lezen.

In mijn vrije tijd lees ik graag, of speel ik een spelletje als ik daar mensen voor kan vinden. Ik speel absoluut nevernooit vals, wat anderen ook mogen beweren. Ik zing ook nog eens graag mee als ik mijn muziek aan heb staan. Of als ik een leuk liedje in mijn hoofd heb zitten. Of als ik vind dat een ander een leuk liedje in zijn hoofd zou moeten hebben zitten. Verder vind ik veel dingen interessant en ben ik niet bang om dat met anderen te delen.

Penningmeester - Koen Grit

KoenIk zal mij even voorstellen: mijn naam is Koen Grit en ik ben twintig jaar. Ik ben nu tweedejaars Technische Bedrijfskunde en dit is ook mijn tweede jaar als lid van Vakgericht. Nadat ik vorig jaar een jaar in de activiteitencommissie heb gezeten, ben ik dit jaar de penningmeester van Vakgericht. Zelf sta ik nog elke zaterdag op het korfbalveld van mijn ouderlijke club Dindoa in Ermelo. Doordeweeks ben ik op het korfbalveld te vinden op de trainingen van Vakgericht en tijdens de midweekwedstrijden.

Naast korfbal vind ik het erg leuk om wat met vrienden te doen. Een avond is zo gevuld met een leuk bordspel of een kaartspel. Ook wordt in de lunchpauze bijna nooit het traditionele hartenjagen overgeslagen. Naast korfbal ben ik ook altijd te vinden voor een andere sport. Zo ben ik altijd wel te vinden voor een potje basketbal of volleybal. En de rest van de vrije tijd die ik over houd, vult zich vanzelf met mijn studie.

 Commissaris Intern - Huub Lievestro

HuubHoi, ik ben Huub. Twintig jaar oud, en momenteel alweer derdejaars student Technische Geneeskunde. Korfballen doe ik sinds de C, de wedstrijden speel ik nog steeds voor Olympus '58 uit Doetinchem. Toen ik ging studeren ben ik bij Vakgericht beland en als gevolg daarvan begin ik nu alweer aan mijn derde jaar als trainingslid. Ik studeer dus aan de UT, en heb daarnaast mijn week aardig gevuld met orkesten, korfballen en stijldansen. Daarnaast werk ik als BHV'er, student-assistent, licht- en geluidstechnicus en bij straattheater. Vul dat nog aan met wat tijdelijke dingetjes en je snapt dat ik nogal veel dingen leuk vindt. Verder ben ik graag vrolijk en als ik eenmaal begonnen ben ook wel redelijk goed in praten... dus probeer dat gerust uit! Graag doe ik dus ook gezellige dingen met vrienden, waarvan een deel gemaakt bij het gezellige Vakgericht. Dit jaar ga ik me als bestuurder inzetten binnen deze vereniging, en mijn best doen om te zorgen dat deze zo gezellig blíjft. Want Vakgericht is voor mij niet alleen korfbal, maar zeker ook een leuke club gezellige mensen!

 Wedstrijdsecretaris - Taco Eelman

TacoHee allemaal, ik ben Taco, nu 22 jaar jong, en ik doe nog een jaartje bestuur! Dit is mijn 4e jaar in Enschede waar ik Elektrotechniek studeer aan het Saxion. Zelf heb ik van jong af aan gekorfbald bij kv Heerenveen (voormalig Blauw-Wit) waar ik ook redelijk actief was binnen de vereniging. Na mijn verhuizen naar Enschede had ik al snel besloten dat ik bij Vakgericht wou korfballen, maar door een blessure heb ik daar helaas een paar maanden mee gewacht. Toen het zaalseizoen was afgelopen wou ik het liefst zo snel mogelijk weer competitie gaan spelen. Zodoende heb ik me bij de selectie van Vakgericht 2 aangesloten.

Naast korballen hobby ik ook graag met elektronica. Bij de Batavierenrace ben ik vaste medewerker bij de E-Bart waar ik werk aan het tijdregistratiesysteem. Tijdens de race betekend dat veel in een busje rijden en weinig slapen. In mijn vrije tijd werk ik graag aan elektronica projecten dus zoals je waarschijnlijk kan raden is me kamer een bende.

P2

2013-2014: Bestuur 24

Voorzitter – Jessica

Mijn naam is Jessica en ik ben voorzitter binnen het bestuur van Vakgericht gedurende het seizoen 2013/2014. Daarmee ben ik het aanspreekpunt binnen onze mooie studentenkorfbalvereniging en wordt er van mij verwacht dat ik het overzicht ga bewaren. Gelukkig sta ik er niet alleen voor, maar mag ik dit samen met ‘mijn mannen’ doen!

Over mijzelf: ondanks dat ik al wat langer bij Vakgericht rondloop, ben ik pas vanaf december 2012 competitie gaan spelen en dat was in VG1. Verder is het ondanks mijn functie als voorzitter aankomend seizoen niet de bedoeling dat mijn (pre-)master Psychologie op een lager pitje komt te staan. Na een bachelor Communicatiewetenschap, wil ik straks afstuderen op het gebied van de Psychologie en hopelijk ben ik daar na het jaartje bestuur nog maar een half jaar zoet mee. Daarnaast heb ik nog hobby’s, namelijk leuke dingen doen met vrienden. Ofwel, op stap gaan, drankjes drinken, films kijken, koekjes bakken, etcétera. Verder mag ik graag reizen, wielrennen, motorrijden en koken.

Secretaris - Aswin

Ik ben Aswin Witte en vervul dit jaar de functie van secretaris van S.K.V. Vakgericht. Mijn leven is 25 november 1992 begonnen in Den Haag. Na 5 jaar ben ik, voor vaders werk, samen met mijn zusje en ouders naar Wageningen verhuisd. Hier ben direct begonnen met voetballen… Na 7 jaar was ik dit wel zat en koos ik korfbal, bij VADA, als nieuwe sport. De laatste twee jaar speelt mijn leven zich hoofdzakelijk in Enschede af. Ik ben naar Enschede gekomen om hier te studeren, Advanced Technology (AT). Dit is mijn 3e jaar en het bevalt me prima tot nu toe. Sinds mijn tweede jaar ben ik ook bij Vakgericht gaan korfballen. Ik heb erg veel zin in het komend jaar. Het wordt vast een leerzaam en gezellig bestuursjaar!

Penningmeester - Wouter

Hey ik ben Wouter A.k.a. Fredje. Gelijk toen ik begon met studeren ben ik bij Vakgericht gaan korfballen en ben daar ook al snel actief geworden en heb daar twee keer het Vakgericht Enschede Toernooi georganiseerd en ben ook nog een jaar Toco geweest. Doordat ik de vereniging steeds beter leerde kennen begon het idee om het te besturen me ook steeds meer aan te staan. En gelukkig ben ik ook door de zware selectie heen gekomen en zit ik nu in het bestuur als quaestor in het bestuur XXIV.

Nog even wat over mijzelf. Ik kom uit het zuiden, het gebied waar heuvels en bossen eindigen en waar weilanden en water begint. Arnhem dus. Mijn studiekeuze had ik al snel gemaakt toen ik van Werktuigbouwkunde had gehoord, maar waar ik ging studeren wist ik nog niet zo snel. Hoewel ik al in het oosten van het land woonde leek het me toch het gaafst om nog oostelijker te gaan studeren. Aangezien het me hier goed bevalt studeer ik hier nog steeds als derdejaars student fietsenmaker/ werktuigbouwkunde.

Commissaris Intern / Wedstrijdsecretaris – Taco

Hee allemaal, ik ben Taco, 21 jaar jong, en ik doe dit jaar bestuur! Dit is mijn 3e jaar in Enschede waar ik Elektrotechniek studeer aan het Saxion. Zelf heb ik van jong af aan gekorfbald bij kv Heerenveen (voormalig Blauw-Wit) waar ik ook redelijk actief was binnen de vereniging. Na mijn verhuizen naar Enschede had ik al snel besloten dat ik bij Vakgericht wou korfballen, maar door een blessure heb ik daar helaas een paar maanden mee gewacht. Toen het zaalseizoen was afgelopen wou ik het liefst zo snel mogelijk weer competitie gaan spelen. Zodoende heb ik me bij de selectie van Vakgericht 2 aangesloten.

Naast korballen hobby ik ook graag met elektronica. Bij de Batavierenrace ben ik vaste medewerker bij de E-Bart waar ik werk aan het tijdregistratiesysteem. Tijdens de race betekend dat veel in een busje rijden en weinig slapen. In mijn vrije tijd werk ik graag aan elektronica projecten dus zoals je waarschijnlijk kan raden is me kamer een bende.

Commissaris Sportcentrum – Daan

Ik ben Daan Poppema. Ik ben 20 jaar oud, derdejaars civiele techniek en vervul momenteel binnen het bestuur de functie Commissaris Sportcentrum. Dit houdt in dat ik het contact met het Sportcentrum onderhoud, de bardiensten regel en overleg met de Student Union en de Sportkoepel. Ik ben geboren in Winsum, een dorp in Groningen, en ben later naar Eenrum verhuisd, een dorp vlakbij Winsum. Ik korfbal sinds mijn achtste. Ik heb vroeger altijd gekorfbald bij DWA, de korfbalclub van Winsum en toen ik in Enschede ging studeren ben ik bij Vakgericht gaan korfballen.

Ik studeer hier civiele techniek, en ben op dit moment derdejaars student. Ik ben hier direct ook lid geworden van Vakgericht. Het eerste jaar was ik daarbij alleen trainingslid en vanaf het tweede jaar speel ik hier ook met veel plezier competitie. Daarnaast heb ik vorig jaar nog de activiteitencommissie van Vakgericht gedaan.

2012-2013: Bestuur 23
VoorzitterVice-Voorzitter(wedstrijd)SecretarisPenningmeester
Jorien van Veenendaal Lidy Kuster Adriënne Rotteveel Martijn van der Ouderaa

Het 23e Bestuur de S.K.V. Vakgericht

v.l.n.r.: Lidy (tot 25 maart 2013 voorzitter) , Martijn, Adriënne, Jorien (vanaf 25 maart 2013 voorzitter)

 

Halloo,

Als pas afgestudeerd psycholoog en juf-in-opleiding leek het mij het ideale moment om mij nog eens een laatste keer even goed in te zetten voor Vakgericht. In mijn tweede jaar (2008-2009, oeioei lang geleden alweer) heb ik al eerder een functie in het bestuur bekleed, en wel die van secretaris. In de tussentijd ben ik fanatiek blijven korfballen in Vakgericht 1 en heb ik verschillende commissies gedaan. Als vice-voorzitter heb ik de commissies en het sportcentrum de afgelopen maanden achter de broek aangezeten en dit zal ik ook de komende tijd blijven doen. Daarnaast zal ik de taken van de voorzitter vervullen.

Ik heb er in ieder geval zin in en hoop jullie dan ook allemaal heel vaak te zien bij Vakgericht!

 

Hey allemaal!

Ik ben Adriënne Rotteveel, 21 jaar oud en ben derdejaars Gezondheids-wetenschappen. Dit jaar ben ik de secretaris én de wedstrijdsecretaris van Vakgericht. Voordat ik vorig jaar bij Vakgericht 2 ben gaan korfballen, heb ik vanaf mijn 6e bij Rapid uit Haarlem gespeeld. Naast dat ik hier met veel plezier heb gespeeld, ben ik ook drie jaartjes trainer/coach geweest van een jeugdteam. Naast dat ik bij Vakgericht zit, zit ik ook bij onafhankelijk damesdipsuut Ta Phemme, een ongelofelijk gezellig damesdispuut met meiden van Bestuurskunde en Gezondheidswetenschappen. Dit jaar zullen jullie dus bij mij terecht kunnen voor alle (wedstrijd)-secretaristaken.

Hopelijk tot op een training of activiteit!

Hallo!

Over het algemeen kennen mensen mij als Martijn van der Ouderaa. Op het moment ben ik 22 jaar en zit ik voor het vierde jaar bij de studie Technische Natuurkunde. In het eveneens geweldige bestuursjaar '10+'11=21 heb ik de functie vicevoorzitter mogen vervullen, maar dit jaar heb ik de taken van het penningmeesterschap op me genomen. Mijn korfbalhistorie speelt zich af allereerst bij de vereniging KZ waar ik begonnen ben met spelen in de D’tjes. Vervolgens ben ik verhuisd naar Lelystad en daar verder gegaan met spelen bij Exakwa totdat ik ging studeren in Enschede en vanaf mijn eerste jaar lid ben bij Vakgericht. Vanaf mijn tweede jaar ben ik competitie gaan spelen bij Vakgericht 1.

Laten we er een gezellig jaar van maken!

Hoihoi!

23 jaar geleden werd in Nieuwegein een meisje ter wereld gebracht dat Lidy Kuster werd genoemd. Al vroeg ontdekte zij hoe leuk korfballen wel niet is, en tot op de dag van vandaag is zij dit aan het herontdekken. Naast het op en neer en heen en weer rennen in het veld, vervult ze de functie van voorzitter binnen bestuur 23. Als ze dan af en toe nog wat tijd en energie over heeft, besteedt ze die graag aan haar studie Technische Geneeskunde. Ook heeft ze besloten de Kick-In van 2013 te gaan organiseren, want ze houdt er niet van om tijd over te hebben.

Tot snel!

2011-2012: Bestuur 22
Voorzitter(wedstrijd)SecretarisPenningmeesterVice-voorzitter
Wilmer Bouma Adriënne Rotteveel Janneke Veerbeek Roel Kikkert

v.l.n.r.: Janneke, Roel, Wilmer, Adriënne

2010-2011: Bestuur 21
Voorzitter(wedstrijd)SecretarisPenningmeesterVice-voorzitter
Wouter Maijenburg Floris Broekema Janneke Veerbeek Martijn van den Ouderaa
2009-2010: Bestuur 20
Voorzitter(wedstrijd)SecretarisPenningmeesterVice-voorzitter
Hayo Huisman Linda van Vliet Jesper Bax Rike Bron
2008-2009: Bestuur 19
VoorzitterSecretarisPenningmeesterVice-voorzitterWedstrijdsecretaris
Janita Dekker Jorien van Veenendaal Roel Kikkert Lidy Kuster Sebastian Vermue
2007-2008: Bestuur 18
Voorzitter(wedstrijd)SecretarisPenningmeesterVice-voorzitter
Gonnie den Brok Michiel Pot Jurgen Kalverboer Sebastian Vermue
2006-2007: Bestuur 17
VoorzitterSecretarisPenningmeesterVice-voorzitterWedstrijdsecretaris
Wendy Dankers Joris Roeters van Lennep Tjalling Ran Anne-Marie Vis Michiel Tromp
2005-2006: Bestuur 16
Voorzitter(wedstrijd)SecretarisPenningmeesterVice-voorzitter
Ruben Hoeksma Sissi de Beer Wouter Potters Peter Eerkes
2004-2005: Bestuur 15
VoorzitterSecretarisPenningmeesterVice-voorzitterWedstrijdsecretaris
Carin Cramer Sietske Zantema Marlies Overvelde Jasper Aarts Foppe Benedictus
2003-2004: Bestuur 14
VoorzitterSecretarisPenningmeesterVice-voorzitterWedstrijdsecretarisPR-commissaris
Vincent Gaiser Henk Schoemaker Marlies Overvelde Carin Cramer Jasper Aarts Laura Uunk
2002-2003: Bestuur 13
VoorzitterSecretarisPenningmeesterVice-voorzitterWedstrijdsecretarisPR-functionaris
Maarten van Schagen Roelof Heddema Jos Velderman Femke van der Hoek Wilma de Groot Jeroen Idserda
2001-2002: Bestuur 12
VoorzitterSecretarisPenningmeesterVice-voorzitterWedstrijdsecretarisPR-commissaris
Marjolein van Veenendaal Tom Raadgever Bert van den Berg Anne de Weme Marije Becht Marjette de Jong
2000-2001: Bestuur 11
VoorzitterSecretarisPenningmeesterVice-voorzitterWedstrijdsecretarisPR-functionaris
Robin de Graaf GP Wondaal Nathalie Vriend Johan Gorter Jonathan Martens Marjolein van Veenendaal
1999-2000: Bestuur 10
VoorzitterSecretarisPenningmeesterVice-voorzitterWedstrijdsecretaris
GP Wondaal Femke Jansink Peter de Veen Sander van der Meer Epco Maat
1998-1999: Bestuur 9
VoorzitterSecretarisPenningmeesterVice-voorzitterWedstrijdsecretaris
Harald Haalboom Dorien Schaafsma Enide Bogers Jos Frusch Doede Benedictus
1997-1998: Bestuur 8
VoorzitterSecretarisPenningmeesterVice-voorzitterWedstrijdsecretaris
Annemarie Rodenhuis Robin de Graaf Harald Haalboom Johan Boersma Doede Benedictus
1996-1997: Bestuur 7
VoorzitterSecretarisPenningmeesterVice-voorzitterWedstrijdsecretaris
Michiel Tamminga Annemarie Rodenhuis Renske van Gorkum Remco Broekhuis Harald Haalboom
1995-1996: Bestuur 6
VoorzitterSecretarisPenningmeesterVice-voorzitterWedstrijdsecretaris
Dico Timmerman Jako Eleveld Remco Broekhuis Michiel Tamminga Ria Koelma
1994-1995: Bestuur 5
VoorzitterSecretarisPenningmeesterVice-voorzitterWedstrijdsecretaris
Dico Timmerman Anne-Egbert van der Molen Michiel Tamminga Eric Otto Sita Land
1993-1994: Bestuur 4
VoorzitterSecretarisPenningmeesterVice-voorzitterWedstrijdsecretaris
Tico Kootes Adriaan Hooisma Jannet Bredius Wilma Roijackers Afke Stiksma
1992-1993: Bestuur 3
VoorzitterSecretarisPenningmeesterVice-voorzitterWedstrijdsecretaris
Harriet van der Molen Sytze Jan Geertsma Annie Dorenbos Tico Kootes Wilma Roijackers
1991-1992: Bestuur 2
VoorzitterSecretarisPenningmeesterVice-voorzitterWedstrijdsecretaris
Arjan Oude Kotte Willy Reinalda Leon Korving Arno Seinstra Harriet van der Molen
1990-1991: Bestuur 1
VoorzitterSecretarisPenningmeesterVice-voorzitterWedstrijdsecretarisPRBestuurslidnamens EC
Sjoukje Wiegersma Gretha Woudstra Jan Jaap van der Bij Arjan Oude Kotte Willy Reinalda Jan Lodewijk Lindemulder Alvin de Bock Leon Korving

Agenda

%MCEPASTEBIN%

Social Media

Instagram - WikiWoordenboek     Facebook toegang intrekken voor apps en diensten - appletips