Vakgericht wants you!

Do you want to train or play at a student korfball club?
Join us at a training! More info here.

ENGLISH VERSION BELOW

Op zondag 13 oktober heeft vakgericht 1 haar laatste wedstrijd van het seizoen gespeeld, dit was tevens de allerlaatste wedstrijd voor het team. Met een zonnetje en een blauwe hemel was het weer ons goedgezind.

In de aanval begonnen Amelia, Hanna, Dennis en Thomas. Onze verdediging bestond uit Inge, Pascalle, Jasper en Joost.

De wedstrijd begon erg traag, er werd wel geschoten maar alles miste. Op een gegeven moment kreeg vakgericht 1 een strafworp tegen welke de 0-1 luidde. Hierna besloot VG 1 meer haar best te doen en hoe.

De gelijk maker werd vrijwel direct gescoord door Dennis, waarna VG 1 helemaal los ging. De stand was al gauw 5-1 toen de tegenstanders er uiteindelijk weer één inkregen. Toen bedacht ons nieuwe lid Jasper dat hij ook wel kon schieten en zo werd het vlak voor rust nog 6-2 voor Vakgericht.

Na de rust, die hard nodig was, ging het een stuk gelijker op. Nu staat de stand op 9-4 voor vakgericht. Hierna ging het snel berg afwaarts met het scoren, waardoor de tegenstander terug konden komen. In de laatste minuut maakte de tegenstander zo nog net gelijk spel. De eindstand was 9-9.

Door deze wedstrijd hebben we één punt minder dan EKC Náás in het klassement, waardoor we helaas laatste zijn geworden.

Bij deze wil ik nog een laatste keer Vakgericht 1 bedanken voor haar inzet en doorzettingsvermogen, ook voor wanneer een wedstrijd minder ging. We zullen ons competitie team missen.

On Sunday 13 October Vakgericht 1 played its last game of the season, this was also the very last game for the team. With a sun and a blue sky the weather was good for us.

Amelia, Hanna, Dennis and Thomas started the attack. Our defense consisted of Inge, Pascalle, Jasper and Joost.

The game started very slowly, shooting was done but everyone was missing. At a certain point, Vakgericht  1 was awarded a penalty throw, which made the 0-1. After this VG 1 decided to do its best and how.

The equalizer was almost immediately scored by Dennis, after which VG 1 went wild. The score was soon 5-1 when the opponents finally got another one. Then our new member Jasper figured out that he could also shoot and so just before the break it became 6-2 for Vakgericht.

After the break, which was desperately needed, the game went even. Now the stand is at 9-4 for Vakgericht. Hereafter, it quickly went downhill with the scoring, allowing the opponent to come back. In the last minute, the opponent just made a draw. The final score was 9-9.

Because of this match, we have one point less than EKC Náás in the rankings, which means that we unfortunately ended up last.

Hereby I want to thank Vakgericht 1 for her dedication and perseverance. You will be missed.

Agenda

    Volgende toernooi:

%MCEPASTEBIN%

Social Media

Instagram - WikiWoordenboek     Facebook toegang intrekken voor apps en diensten - appletips